РЕКОМЕНДАЦІЇ ФІЛЬМІВ, СЕРІАЛІВ ТА САЙТІВ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ АНГЛІЙСЬКОЮ

ЩО ПОДИВИТИСЯ? ДЕ ПОДИВИТИСЯ?

BY OLYA STEFURAK

TOP 7 TV SERIES

For now, my favourite TV series. I’ve watched it twice and each time I was amazed. Very deep, with broad sense and important idea: the value of family and human relationships. And I should confess, English is perfect there.

На разі, мій улюблений телесеріал. Дивилася його двічі і кожного разу вражав мене наповал. Надзвичайно глибокий, з  сенсом та важливою ідеєю: цінність сімейних та людських відносин. І я повинна зізнатися – англійська там ідеальна.

Honestly, I started watching it nearly 4 times. And each time I got bored. But then my friend told me that all the action begins after the first season and keeps till the end. And it’s true. Now, I have no doubts, it’s one of the best. Even being afraid of violence, drugs and all that stuff, I really enjoyed it.
⠀⠀

Чесно кажучи, я починала дивитися його майже 4 рази. І щоразу мені ставало нудно. Але якось мій друг сказав, що ‘увесь сок’ починається після першого сезону і триває до кінця. І це правда. Тепер я не сумніваюсь, що це один з найкрутіших серіалів. Незважаючи на свою неприязнь до сцен насильства, наркотиків та всього такого, мені дуже сподобалося.

Do you want something about life? Here you are! Great American English, easy to understand, full of wise jokes. Language is rich in idioms and conversational phrases, which you can use in you everyday speech.

Хотілося щось про життя? Ось, будь ласка! Крута американська англійська, легкий для розуміння, повен розумних жартів. Мова багата на ідіоми та розмовні фрази, які можете використовувати у повсякденному житті. 

A great TV series not only for a woman. It traces the story not just about life and duties of housewives. It gives deeper insight into such concepts as loyalty, friendship, love and their value in society.
⠀⠀

Відмінний телесеріал не тільки для жінок; історія не просто про життя та обов’язки домогосподарок. Серіал пропонує глибші уявлення про такі поняття, як лояльність, дружба, любов та їх цінність у суспільстві.

One of my favourites. Not just for those who are intreseted in legal vocabulary, but also for those who simply want to learn how to feel more confident in their everyday life.

Один із моїх улюблених. Не тільки для тих, хто цікавиться юридичними термінами, а й для тих, хто просто хоче навчитися почувати себе більш впевнено у повсякденному житті.

American drama series. What I like about it is the characters. They are not one-sided, they develope through the movie. Plot is twisty and thrilling. We can see how wealth, privilege and success are being ruined because of little dirty secrets.

Американський драматичний серіал. Що мені тут подобається – персонажі. Вони не примітивні односторонні люди, а в постійному розвитку протягом  фільму. Сюжет закручений та захоплюючий. Ми бачимо, як багатство, привілеї та успіхи руйнуються через невеличку брудну таємницю.

6 TV serias of perfect British English, eye-catching clothes and people’s lives full of drama. I strongly recommend to watch it just because of English pronounciation you’ll hear.

6 серій відмінної британської англійської, привабливого одягу та життя людей, сповнених драми. Я дуже рекомендую подивитися хоча б лише через вимову, яку ви там почуєте.

TOP 12 MOVIES

ТОП САЙТИ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ФІЛЬМІВ АНГЛІЙСЬКОЮ

https://english-films.com

Сайт пропонує широкий вибір фільмів та серіалів в хорошій якості. Всі кінострічки розподілені по катигоріях (жанр, рік виходу), що робить ваш пошук максимально зручним.

http://losmovies.cx

Широкий спектр фільмів. Не всі кінострічки із субтитрами, але є можливість знайти і завантажити їх одразу.

http://lelang.ru

Цей сайт створений не лише для переглядуу фільмів, а й взагалі є окремим корисним ресурсом для навчання. Окрім фільмів та серіалів, ви знайдете книги та аудіоматеріали англійською, які розподілені за рівнями. Справжні любителі мови зависнуть тут надовго.

show-english.com

Сайт створений для максимального вивчення англійської за допомогою фільмів. Субтитри тут інтерактивні – одразу можна натискати на слово, яке сайт перекладає вам в контексті цілого речення. Окрім того, слова можна додавати в словничок і виконувати з ними вправи

Send
Follow by Email
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Instagram